Natuurvriendelijk

We zijn gefascineerd door de natuur, die spontaan is, speels, kleurrijk, rustgevend, spannend, verrassend, vol leven en in evenwicht. Die eigenschappen van de natuur hebben een gunstige invloed op ons, en die willen we dan ook graag vertalen naar onze tuin. Maar anders dan een eeuwenoud bos of een natuurreservaat, waar we de flora graag zijn spontane gang zien gaan, vraagt onze tuin een hoge mate van menselijk ingrijpen. We willen immers controle hebben over onze tuin, zodat die een mooi kader vormt in het verlengde van onze woning en kan voldoen aan onze behoeften. Om dit te bereiken hebben we kennis en inzicht nodig, moeten we keuzes maken en een grondige planning opstellen en uitvoeren.

Als tuinverzorger ben ik ervan overtuigd dat elke tuin gebaat is bij een natuurlijk evenwicht, want dit resulteert in een geheel van gezonde, krachtige planten, gazons, bomen en struiken, waarin een divers dierenleven zich weet te handhaven. Op een bepaalde manier zal ik dus de natuurlijke processen in je tuin stimuleren en ecologische uitgangspunten hanteren om tot een goed resultaat te komen. Meteen dragen we hierdoor ook een steentje bij aan een gezonde leefomgeving. Een win-win situatie dus.

Thomas Boudry Tuinverzorging tekende in op de Green Deal Natuurlijke Tuinen

Kwaliteitsvol

Zowel in de aanleg, als in het onderhoud van uw tuin, ga ik uiterst zorgvuldig te werk. Elk detail is belangrijk om tot een goed resultaat te komen. Doordat ik als aannemer steeds zelf de planning en meestal ook zelf de uitvoering van het werk op mij neem, kan elk detail ook de nodige aandacht krijgen.

Uw tuin wordt met professionele, goed onderhouden werktuigen onder handen genomen. Planten en struiken worden zorgzaam gesnoeid. Bemesting wordt met kennis toegepast. Afval wordt netjes opgeruimd. Een werf wordt elke avond proper achtergelaten.

Bij het uitwerken van een plan van aanleg of renovatie, zal ik de verschillende mogelijke materialen tegen elkaar afwegen, en met u als klant de voor- en nadelen ervan bekijken. Op die manier komen we tot een goede prijs-kwaliteit verhouding, steeds in functie van een mooi en duurzaam resultaat.

Kleinschalig

Als eenmansbedrijf binnen een kleine vennootschap, plan ik de werken zelf, en voer ze ook zelf uit. Indien nodig schakel ik hierbij hulp in, maar ik blijf steeds aanwezig en toezicht houden op de goede uitvoering van de werken. Vanuit die positie hou ik een brede kijk op tuinaanleg en tuinonderhoud, en sta ik open voor elke soort tuinopdracht die binnen mijn bereik ligt.

Kleinschaligheid betekent ook dat ik me, in het aannemen van tuinopdrachten, toespits op projecten van kleinere omvang of beperktere looptijd. Op die manier kan ik een breed publiek van tuinbezitters bedienen.